Felhasználási feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a Pentaschool Tréning Kft. által üzemeltetett, https://videotanfolyam.pentaschool.hu/ URL alatt elérhető weboldalon igénybe vehető szolgáltatások nyújtására és igénybevételére vonatkozó jogokat és kötelezettségeket.

Szolgáltató elérhetőségei, adatai


1. Alkalmazási felület, a Felhasználási szabályok és feltételek módosításai

1.1 A jelen oldal, amelyre Ön most regisztrál a Pentaschool Tréning Kft. (továbbiakban Szolgáltató) tulajdona illetve kizárólagos felhasználási jogosultja. A Szolgáltató jelen felhasználási feltételeknek megfelelően (továbbiakban "Felhasználási szabályok és feltételek") bocsátja az Ön rendelkezésére az oldalon elérhető szolgáltatásokat. A https://videotanfolyam.pentaschool.hu/ oldalra belépéssel és bármely szolgáltatás felhasználásával Ön beleegyezését adja mindazon jogokat és kötelezettségeket illetően, amelyek Önre hárulnak a Felhasználási Szabályok és feltételek értelmében. A Felhasználási szabályokra és feltételekre vonatkozó egyezmény hiányában a Szolgáltató megtagadja bármely szolgáltatásának a rendelkezésre bocsátását.

1.2 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jövőben megváltoztathassa a Felhasználási szabályokat és feltételeket. Ilyen esetben a Szolgáltató értesíteni fogja a felhasználóit a létrejött módosításokat illetően, valamint, hogy ezek a felhasználók által elfogadottnak lesznek tekintve, amennyiben nem érkezik kifogásolás az értesítéstől számított 15 nap leforgása alatt, vagy amint újra használja a szolgáltatásokat. A Felhasználási szabályok és feltételek módosításairól értesítve lesznek.

2. Regisztráció, részvételi feltételek, jogi előírások

2.1 Felhasználó tudomásul veszi, hogy az oldal használata legtöbb szolgáltatása regisztrációhoz kötött.

2.2 Regisztrációkor és ezt követően, amikor ez szükséges, a Felhasználó köteles valós, pontos és teljes adatokat szolgáltatni az oldal feltételeinek megfelelően az oldal szolgáltatásaihoz.

2.3 A felhasználói tudomásul veszi, hogy a regisztrációkor létrejövő fiók egy személyhez tartozik, a fiók nem átruházható vagy örökölhető.

3. A felhasználói fiók lezárása, blokkolása

A Felhasználó fiókját illetve az oldal szolgáltatásait a Szolgáltató bármikor lezárhatja, amennyiben Felhasználó nem megfelelő módon használja azt, az oldal működésére káros tevékenységet végez, bejelentkezési adatait megosztja más személyekkel, vagy olyan tartalomhoz próbál hozzáférni, amelyhez nincs jogosultsága.

4. A felhasználó általános kötelezettségei

4.1 A felhasználónak kötelessége tenni arról, hogy a https://videotanfolyam.pentaschool.hu/ webhelyen megnyitott fiókot csak saját maga használja, és ennek érdekében pedig köteles jelszavát titokban tartani.

4.2 A Felhasználó köteles azonnal értesíteni a Szolgáltatót ha a jelszava vagy a felhasználói fiókja bármilyen jogtalan felhasználásáról, valamint a biztonsági rendelkezések bármilyen más fajta megszegéséről. A Felhasználó felelős a felhasználói fiókkal történő bármilyen visszaélésért, amelyet az ehhez való hozzáférés/felhasználás okozott.

4.3 Amennyiben a Felhasználó neve vagy egyéb személyes azonosításra alkalmas adata félrevezető, az Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó kilétét további, a felhasználóra vonatkozó adat, akár a személyi azonosításra alkalmas fényképes dokumentum vagy más arra alkalmas dokumentum bekérésével ellenőrizze, a félrevezető azonosítók használata elkerülése érdekében. Felhasználó megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az ellenőrző e-mailt 24 órán belül megválaszolja, ellenkező esetben a Felhasználói státusa törlésre kerülhet. Amint az Szolgáltató tényleges tudomást szerez a vélelmezett félrevezető azonosító használatáról, az Szolgáltató jogosult a felhasználók hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni.

4.4 A Felhasználónak nincs joga felhasználni vagy használatra ajánlani a https://videotanfolyam.pentaschool.hu/ oldalt vagy annak részeit, az ajánlott szolgáltatásokat vagy az ezekhez való hozzáférést nincs joga kereskedelmi célokra felhasználni, függetlenül a felhasználás módjától (pl. másolás, eladás, bérbe adás vagy más egyéni vagy idegen kereskedelmi célok).

5. Egyéb jogok és kötelezettségek

5.1 Szoftverhasználati engedély

Az oldalon hozzáférhető videó és egyéb tananyagok vonatkozásában Ön a jelen szerződési feltételekben meghatározott terjedelmű - és megszorító  módon értelmezendő - felhasználási jogosultságot szerez , de a video anyag tulajdonjoga illetve amennyiben a tulajdonjog a Szolgáltatóval kötött (viszonteladói) szerződés alapján mást illet meg a kizárólagos felhasználási jog a Szolgáltatót illeti meg és minden egyéb jogot fenntart. Jelen szerződés semmiképpen nem jelent tulajdonjog vagy kizárólagos felhasználási jog átruházást.

Az ebben a szerződésben foglaltak alapján az oldalon található videó anyagokat lejátszhatja, de kizárólag saját megtekintés céljára. Amennyiben ön azt szeretné, hogy (egy cégen vagy intézményen belül) több számítógépen több személy használhassa a szoftvert, vásárolja meg a tanfolyamot a megfelelő áron a cégek / intézmények számára érvényes licencszerződéssel együtt.

5.2 Korlátozott használat

A Felhasználó nem használhatja, másolhatja vagy módosíthatja a video terméket, vagy annak másolatát, egészben vagy részben, kivéve csak az ebben a szerződésben kifejezetten engedélyezett módon. Nem kölcsönözheti, nem adhatja el (viszonteladás), és nem teheti interneten vagy másképpen mások számára elérhetővé a terméket.

A Felhasználó a letöltött vagy megvásárolt videókat kizárólag saját számítógépen tekintheti meg azon változtatásokat nem eszközölhet így különösen de nem kizárólagosan a Szolgáltatóra utaló logót és egyéb vizuális elemeket nem távolíthatja el vagy takarhatja el.

5.3 A Felhasználók a szolgáltatás ellenértékét banki átutalással teljesíthetik.

A Felhasználó kizárólag azt követően veheti igénybe bármilyen Szolgáltatást ha az ellenérték összege a Szolgáltató bankszámláján maradéktalanul jóváírásra került.

Külföldi Felhasználó részére a számlák a teljesítési időpont napján érvényes MNB középárfolyamon számolt devizaérték szerint kerülnek kiállításra. A számla ellenértékét a számla szerinti pénznemben kell rendezni.

A számla kiegyenlítésével kapcsolatos bankköltségek a Felhasználót terhelik. Külföldi megrendelés esetén a külföldi és a belföldi bankköltség is a Felhasználót terheli.

A fizetés teljesítésének időpontja a számla ellenértékének jóváírása a számlán megadott bankszámlaszámon. Bármely számlával kapcsolatos kifogás csak a vitatott tételt érinti, a többi tétel, valamint a számla esedékességén nem változtat.

6. Panaszkezelés

Szolgáltató mindig etikusan, törvényesen, Felhasználó érdekeit szem előtt tartva jár el. Az ennek ellenére mégis fellépő problémákat, panaszokat Felhasználó írásban, emailben, telefonon jelezheti

7. Az elállás joga

Felhasználót az elállási jog az online, azaz weboldalunkon megnézhető videók esetén addig illeti meg, míg a videókhoz való hozzáférést be nem állítottuk.